Jupiter Aspects

Jupiter Aspects

Jupiter Symbol

Jupiter opposite Saturn
Jupiter conjunct Uranus
Jupiter Square Uranus
Jupiter sextile Neptune
Jupiter square Neptune
Jupiter trine Pluto
Jupiter opposite Pluto

Posted in Aspects.