Jupiter Aspects

Jupiter square Saturn
Jupiter opposite Saturn

Jupiter conjunct Uranus
Jupiter Square Uranus

Jupiter sextile Neptune
Jupiter square Neptune
Jupiter opposite Neptune

Jupiter trine Pluto
Jupiter opposite Pluto

 

Free Email Subscription